Zašto uzimati kurkumu dva puta na dan?

Već smo pričali o bioraspoloživosti kurkumina i tehnologijama prevazilaženja ovog problema, ali poteškoće vezane za koncentraciju kurkume se ne završavaju na tome. Naime, naš organizam brzo metaboliše i samim tim brzo izbacije kurkumin. Zbog ubrzanog klirensa neka potencijalna pozitivna dejstva kurkumina se svode na prevenciju ili integrativnu, dodatnu terapiju.

Rešenje koje se za sada predlaže je uzimanje kurkumina dva puta na dan, sa vremenskim intervalom od 6-8 sati izmedju, na primer uz doručak i uz večeru, kako bi se obezbedila konstantna povišena prisutnost u organizmui kako bi dala terapeutski efekat.
Ovaj model uzimanja je neophodan ukoliko želimo da pacijent koji pati od hroničnog bola izazvanog hroničnim upalama oseti rezultate.
Uzimanje kurkumina jednom dnevno, bez obzira na koncentraciju ima preventivni karakter (npr. prevencija kognitivnog pada, Alchajmerove bolesti, anti ejdzing itd.), međutim, ako vaš pacijent pati od artroze, artritisa, upale tetiva (sportisti), potrebno je da se upotrebi model antibiotika, tj. da se uzima dva puta na dan, jer se videlo da se na ovaj način održava koncentracija potrebna u ovim situacijama.
Čak i micelarni kurkumin koji ostaje u organizmu 24 sata ima svoj pik, a zatim ubrzani pad koncentracije.

Ne zaboravite da kurkumin deluje epigenetski i vrši modulaciju inflamatornog procesa, samim tim mu je inicijalno potrebno 20ak dana da ispolji svoje dejstvo.

Curcudyn je proizvod koji sadrži biooptimizovani aktivni kurkumin u micelarnom obliku zajedno sa djumbirom, jer njihova sinergija povećava antiinflamatorno dejstvo. U proizvodu se nalaze i vitamin C i D.