Pozitivan uticaj kurkume na zdravlje i farmaceutski savet

O kurkumi se dosta priča poslednjih godina, reklo bi se da je vrlo moderna kako među naučnicima, tako i u široj javnosti. Poslednjih 10 godina je urađen najveći broj istraživanja koja su potvrdila da kurkuma nije samo moda, već da može da ima značajan uticaj na naše zdravlje i obajšnjeni su mehanizmi njenog delovanja. Nije slučajno da se u Ajurvedi i kineskoj medicini koristi već hiljadama godina i ima brojne namene.

Pozitivni uticaji kurkume

Najpoznatije dokazano dejstvo kurkume, ono koje je opšte prihvaćeno u konvencionalnoj medicini je njen uticaj na hronične zapaljinske procese u organizmu koji se ostvarjuje inhibicijom NfKb faktora (nalazi se u citoplazmi) koji je faktor pokretanja jednog od puteva inflamatornog odgovora. Smanjuje ekspresijuCOX2 enzima i smanjuje citokine (TNF, IL1, IL6, IL8). Korisna je i u slučaju metaboličkog sindroma.

Najčešće se preporučuje kod hroničnih upala zglobova (artroze, reumatoidnog artritisa) gde se može koristiti i sa farmakološkom terapijom, ali i sama. Kaže se da kurkuma pomaže kod hroničnog bola i da ga uklanja. Ono što je jako važno je da se rezultati ne očekuju odmah, kao u farmakološkoj terapiji, već za nekih dvadesetak dana, kada kurkumin koji deluje na modulaciju inflamatornog odgovora, dostiže svoju efikasnost.

Istraživanja su rađena i na upalama oka, pankreatitisu, sindromu nervoznog creva.

Rezultati postoje i na kožnim oboljenjima kao što je psoriaza. Poznato je i njeno antimikrobsko dejstvo u slučaju rana.

Kurkuma ili bolje reći kurkumin je poznat kao potentan antioksidant.

Koristi se i u integrativnoj onkologiji, kao prevencija ili kao dodatna terapija. Na žalost, zbog brzog metabolizma kurkumina tj. jetrinog klirensa, ne uspeva da ostane dovoljno dugo u organizmu u dovoljnoj koncentraciji kako bi se koristila kao terapija.

Osobina kurkumina koja je korisna u onkologiji je njegova sposobnost da ubrza ćelijsku apoptozu i blokira proliferaciju izmenjenih ćelija.

Još jedna od primena su neurodegenerativna oboljenja. Više studija je rađeno na bolesti Alchajmera gde se videlo da ima pozitivne efekte na zapaljinski proces, kognitivni deficit, probleme izazvane oksidativnim procesima, čak povećava i smanjuje akumulaciju beta amiloida.
Demencija pogadja milijone ljudi u SAD, a predviđa se da će se broj povećati 4 puta do 2050. Ukoliko se ne radi na adekvatnoj prevenciji.

Parkinsonova bolest je još jedna mogućnost primene jer kurkumin deluje na nivou mitohondrija, smanjuje oksidativni stres i oštećenja u dopaminergičnim ćelijama.

U slučaju dijabetesa, gde, još jednom oksidativni stres deluje na epitelijalne ćelije krvnih sudova a i povećava rizik KV oboljenja, tako da su se naučnici bavili i ovom temom i dobili pozitivne rezultate.

Ubrzava metabolizam jetre. Pokazalo se da je u stanju i da spreči nekrozu jetre izazvanu paracetamolom.

Kurkuma ima blaga antikoagulantska dejstva. Pacijenti koji su pod terapijom oralnih antikoagulanata, treba da se posavetuju sa lekarom, jer će eventualno biti potrebno smanjiti dozu leka.