Potrebni farmaceuti

Budite deo jedinstvenog tima ZUA Farmanea.

Naši zaposleni su najznačajniji resurs i glavni pokretači našeg uspeha. U Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Raški, Kraljevu, Kruševcu širimo naš tim. Ukoliko ste zainteresovani, motivisani i ispunjavate uslove za rad u apoteci, kontaktirajte nas putem mejla office@farmanea.rs.