O nama

Naše znanje i ljubaznost……

                                                ……Vaše poverenje i sigurnost

 

U godinama kada svaka reč i gest farmaceuta predstavlja borbu za vraćanje poverenja i autoriteta, Zdravstvena ustanova apoteka Farmanea izgradila je sistem koji čini 50 apoteka, Galenska laboratorija, kao i Centar za kontinuiranu edukaciju.

Svojim svakodnevnim aktivnostima zaposleni u zdravstvenoj usanovi daju značajan doprinos naporima da farmaceut u apoteci zauzme važno mesto u sistemu zdravstvene zaštite, ali i da održi profitabilnost u poslovanju.

Konstantno ulažemo napore u promovisanju zdravlja stanovništva kao i prevenciji bolesti, o čemu govore brojne aktivnosti koje se svakodnevno sprovode.

 U cilji standardizacije kvaliteta svojih usluga u decembru 2007. godine sertifikovan je Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 ,a u decembru 2010. učestvovali smo u Pilot projektu Akreditacija zdravstvenih ustanova Srbije.

Naš cilj je ne samo da Vam obezbedimo kvalitetne prizvode i pružimo uslugu  visokog standarda, već i da Vam ponudimo stručan savet i pomoć za rešavanje  Vaših zdravsvenih problema.

Požrtvovan tim stručnjaka nudi iskustvo, znanje i ljubaznost. Kod nas možete  naći: širok asortiman lekova, pomoćnih lekovitih sredstava, preparativne i  dekorativne kozmetike, hrane i opreme za bebe…

Naša misija:

Pružanje farmaceutske zdravstvene zaštite najvišeg kvaliteta, uz efikasno korišćenje postojećih resursa, kontinuirano usavršavanje stručnosti zaposlenih, kontinuirani rad na prevenciji bolesti i unapređenju zdravlja korisnika/pacijenata, kao i unapređenja kolegijalnih odnosa sa drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima.

Naša vizija:

Unapređenje farmaceutske prakse stvaranjem savremene apoteke sa savetodavnom i edukativnom ulogom ka pacijentima, lekarima i drugim zdravstvenim radnicima u cilju promocije zdravlja, prevencije i lečenja bolesti bezbednim i efikasnim korišćenjem lekova i ostalih proizvoda iz asortimana apoteke.

Naše vrednosti:

Stručan, odgovoran i posvećen odnos prema pacijentu I međusobni odnosi zaposlenih zasnovani na toleranciji, uvažavanju I etičnosti.

                                                                      Vaša Farmanea