Galenska laboratorija

Galenska laboratorija ZUA Farmanea počela je sa radom 2009. godine dobijanjem rešenja Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Od samog otvaranja, nastojimo da odgovorimo  na zahteve naših  kupaca. U skladu sa tim u aprilu 2012. podnosimo  zahtev za izmenu i dopunu rešenja Ministarstva zdravlja. Dobijenim novim rešenjem obuhvaćena su  52 galenska leka.

Svi galenski lekovi koje izrađujemo u skladu su sa važećim Pravilinkom o galenskim lekovima. Svi preparati Galenske laboratorije ZUA Farmanea pravljeni su po oficijalnim proskripcijama iz  Farmakopeja i Magistralnih formula, dok sve sirovine korišćene u njihovoj izradi poseduju odgovarajuće ateste. Primarna ambalaža proizvoda obeležena je u skladu sa važećim Pravilnikom i sadrži sve potrebne informacije o nazivu, sastavu, načinu upotrebe i čuvanja, datumu izrade i roku trajanja. Kvalitet gotovih proizvoda kontroliše se u kontrolnoj laboratoriji koja poseduje dozvolu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Ponosni smo na podatak da Galenska laboratorija ZUA Farmanea ima dugu i uspešnu saradnju sa približno 200 apoteka. Naša stručnost iskustvo i posvećenost garancija su visokog kvaliteta svih farmaceutskih oblika koje izrađujemo.